Zarządzenia Burmistrza (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 70/ 2012 r.

w sprawie : powierzenia stanowiska dyrekotora Przedszkola Publicznego w Gryfowie Śląskim

Zarządzenie nr 69/ 2012 r.

w sprawie : przedłużenia Radzie Miejskiej Gminy Gryfów Śląski infromacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski za I półrocze 2012 roku.

Zarządzenie nr 68/ 2012 r.

w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzeda nieruchomosci.

Zarządzenie nr 67/ 2012 r.

w sprawie : zmian w budżecie gminy i miasta na 2012 rok.

Zarządzenie nr 66/ 2012 r.

w sprawie powołania zespołu ds. oceny przygotowania do przyjęcia nowych zadań do wdrożenia przepisów Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zarządzenie nr 65/ 2012 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 64/ 2012 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 63/ 2012 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 62/ 2012 r.

w sprawie : powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 61/ 2012 r.

w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzeda nieruchomosci.