Zarządzenia Burmistrza (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 35/ 2011 r.

w sprawie: zatwierdzenia ,,Dokumentacji ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminyi Miasta w Gryfowie Śląskim”

Zarządzenie nr 36/ 2011 r.

w sprawie: ustalenia trybu przetargu i ceny wywoławczej do sprzedaży nieruchomosci zabudowanej, położonej obrebie 2 Gryfów Slaski, oznaczonej numerem działki 285.

Zarządzenie nr 35/ 2011 r.

w sprawie: zatwierdzenia ,,Dokumentacji ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim”

Zarządzenie nr 34/ 2011 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 33/ 2011 r.

w sprawie: wyznaczenia składu komisji przeprowadzenia rokowan na sprzedaż nieruchomosci .

Zarządzenie nr 32/ 2011 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2011 rok.

Zarządzenie nr 31/ 2011 r.

w sprawie: powołania komisji likwidacyjnej środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na rok 2011.

Zarządzenie nr 30/ 2011 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 27/ 2011 r.

w sprawie: ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2011 roku.

Zarządzenie nr 26/ 2011 r.

w sprawie: podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Gryfów Śląski w roku 2011.