Zarządzenia Burmistrza (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 82 2010 r.

w sprawie: zmiany formy i ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie nr 1 Gryfów Śląski, oznaczonej jako działka nr 62/6 o pow. 11081 m2.

Zarządzenie nr 81 2010 r.

w sprawie: wyznaczenia składu komisji do przejęcia nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Proszówka

Zarządzenie nr 80 2010 r.

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 79 2010 r.

w sprawie ustalenia terminu składnia wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. - „Wyprawka szkolna”.

Zarządzenie nr 78 2010 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 77 2010 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 76 2010 r.

w sprawie powołania komisji do oszacowania strat w gospodarce mieszkaniowej Gminy Gryfów Śląski.

Zarządzenie nr 75 2010 r.

w sprawie powołania komisji do oszacowania strat w infrastrukturze komunalnej w Gminie Gryfów Śląski

Zarządzenie nr 74 2010 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2010 rok.

Zarządzenie nr 73 2010 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2010 rok.