Zarządzenia Burmistrza (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 54 2009 r.

Zarządzenie nr 54 / 2009 Burmistrza GiM Gryfów Śląski z dnia 14 lipca 2009 roku w sprawie: zatwierdzenia cennika wynajmu Świetlic Wiejskich.

Zarządzenie nr 53 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 53 /2009 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 13 lipca 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok.

Zarządzenie nr 52 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 07 lipca 2009 roku w sprawie: wyznaczenia składu komisji celem przekazania pomieszczeń w piwnicy budynku nr 300, położonego w obrębie Ubocze na rzecz Stowarzyszenia Awantura.

Zarządzenie nr 51 2009 r.

Zarządzenie nr 51 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 6 lipca 2009 r. w sprawie: powołania Zespołu ds. opracowania wieloletniego programu gospodarki wodno – ściekowej w gminie i mieście Gryfów Śląski na lata 2010 – 2020

Zarządzenie nr 50 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 50 /2009 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI Z DNIA 06.07.2009 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 49A 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 49 A/2009 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok.

Zarządzenie nr 49 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 49/2009 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie: powołania komisji do oszacowania strat w infrastrukturze komunalnej w Gminie i Mieście Gryfów Śląski.

Zarządzenie nr 48 2009 r.

Zarządzenie nr 48 / 2009 Burmistrza GiM Gryfów Śląski z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie: ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim .

Zarządzenie nr 47 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 47/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 10 czerwca 2008 roku

Zarządzenie nr 46 2009 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 46/09 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 9 czerwca 2009 roku w sprawie: ustalenia ceny do I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie prawa własności działki niezabudowanej, położonej w obrębie I Gryfów Śląskim przy Kolejowej z wjazdem od Młyńskiej, oznaczonej w ewidencji jako działka...