Zarządzenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 96 / 2017 r.

w sprawie utworzenia i zasad działania punktu potwierdzającego profile zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim

Zarządzenie nr 95 / 2017 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 94 / 2017 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok.

Zarządzenie nr 93 / 2017 r.

w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzeda nieruchomosci.

Zarządzenie nr 92 / 2017 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok.

Zarządzenie nr 91 / 2017 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 90 / 2017 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 89 / 2017 r.

w sprawie: budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Młyńsko.

Zarządzenie nr 88 / 2017 r.

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzania odbioru prac związanych z inwestycją pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Sikorskiego dz. nr 149 dr w Gryfowie Śląskim w km 0+000 – 0+400 [Powódź lipiec 2012 r.] ” II Część : Przebudowa nawierzchni.

Zarządzenie nr 87 / 2017 r.

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzania odbioru prac związanych z inwestycją pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rząsinach dz. nr 753 dr”