Zarządzenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 56 / 2019 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej w Gryfowie Śląskim

Zarządzenie nr 55 / 2019 r.

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych przez Dyrektora Żłobka Miejskiego „Bajkowa Kraina” w Gryfowie Śląskim

Zarządzenie nr 54 / 2019 r.

w sprawie : upoważnienia pracownika Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim do przeprowadzenia czynności związanych z przyjmowaniem zgłoszeń kandydatów na ławników kadencji 2020 — 2023.

Zarządzenie nr 53 / 2019 r.

w sprawie: sprzedaży łodzi desantowej.

Zarządzenie nr 52 / 2019 r.

w sprawie: aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, wskaźnika zwiększającego dla szkół danego typu nie będących szkołami specjalnymi oraz statystycznej liczby dzieci

Zarządzenie nr 51 / 2019 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 rok.

Zarządzenie nr 49 / 2019 r.

w sprawie: sprzedaży łodzi desantowej.

Zarządzenie nr 48 / 2019 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 rok.

Zarządzenie nr 47 / 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfowie Śląskim.

Zarządzenie nr 46 / 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Gryfów Śląski.