Zarządzenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 83 / 2019 r.

w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości.

Zarządzenie nr 81 / 2019 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 rok.

Zarządzenie nr 80 / 2019 r.

w sprawie: wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie Gminy i Miasta Gryfów Śląski w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polski i Senatu Rzeczpospolitej Polski.

Zarządzenie nr 79 / 2019 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 rok.

Zarządzenie nr 78 / 2019 r.

w sprawie: opracowania materiałów planistycznych na 2020 rok.

Zarządzenie nr 77 / 2019 r.

w sprawie: ustalenia formy zagospodarowania nieruchomości – lokalu niemieszkalnego.

Zarządzenie nr 76 / 2019 r.

w sprawie: komisyjnego otworzenia lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku nr 15 A przy ulicy Strzelniczej w Gryfowie Śląskim.

Zarządzenie nr 75 / 2019 r.

w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości.

Zarządzenie nr 74 / 2019 r.

w sprawie: zmiany stawek czynszu

Zarządzenie nr 73 / 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Uboczu