Zarządzenia Burmistrza (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 99 / 2018 r.

w sprawie: zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śl.

Zarządzenie nr 98 / 2018 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 97 / 2018 r

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 rok.

Zarządzenie nr 96 / 2018 r.

w sprawie : wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie Gminy i Miasta Gryfów Śląski w wyborach radnych Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski i bezpośrednich Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski zarządzonych na dzień 21 października...

Zarządzenie nr 95 / 2018 r.

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzania odbioru prac związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach „Programu ograniczania niskiej emisji dla Gminy Gryfów Śląski”

Zarządzenie nr 94 / 2018 r.

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzania odbioru prac związanych z inwestycją pn.: „Utwardzenie terenu kostką betonową w obrębie ul. Źródlanej i ul. Felczerskiej w Gryfowie Śląskim dz. nr 467/24 i 467/4”

Zarządzenie nr 93 / 2018 r.

w sprawie: wykonania uchwały Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski nr XXXII/163/17 z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego na terenie Gminy Gryfów Śląski, wprowadzonego ustawą – Prawo Oświatowe, na okres od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019...

Zarządzenie nr 92 / 2018 r.

w sprawie: przeznaczenia nieruchomości niezabudowanej do sprzedaży w obrębie 1 Gryfów Śląski.

Zarządzenie nr 91 / 2018 r.

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych przez Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej w Gryfowie Śląskim.

Zarządzenie nr 90 / 2018 r.

w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej w Gryfowie Śląskim.