Zarządzenia Burmistrza (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 75 / 2017 r.

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzania odbioru prac związanych z inwestycją pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Sikorskiego dz. nr 149 dr w Gryfowie Śląskim w km 0+000 – 0+400 [Powódź lipiec 2012 r.] ” I Część : Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Zarządzenie nr 74 / 2017 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 50/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie w gminie i mieście Gryfów Śląski

Zarządzenie nr 73 / 2017 r.

w sprawie powołania członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zarządzenie nr 72 / 2017 r.

w sprawie powołania członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Zarządzenie nr 71 / 2017 r.

w sprawie odwołania członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Zarządzenie nr 70 / 2017 r.

w sprawie odwołania członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Zarządzenie nr 69 / 2017 r.

w sprawie: wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo dyrektora Szkoły Podstawowej w Uboczu i udzielenia pełnomocnictwa

Zarządzenie nr 68 / 2017 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 67 / 2017 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok.

Zarządzenie nr 66 / 2017 r.

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego