Zarządzenia Burmistrza (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 72 / 2015 r.

w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji do spraw Referendum na terenie Gminy i Miasta Gryfów Śląski do przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r.

Zarządzenie nr 69 / 2015 r.

w sprawie: obnienia cen wywoławczych do trzecich przetargów na sprzeda nieruchomosci.

Zarządzenie nr 68 / 2015 r.

w sprawie: powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim

Zarządzenie nr 67 / 2015 r.

w sprawie: ustalenia ceny sprzeday nieruchomosci w obrebie 1 Gryfów Slaski.

Zarządzenie nr 66 / 2015 r.

zmieniajace zarzadzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu za lokale uytkowe stanowiace własnosc Gminy Gryfów Slaski.

Zarządzenie nr 64 / 2015 r.

w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu na sprzeda nieruchomosci.

Zarządzenie nr 63 / 2015 r.

w sprawie: ustalenia sposobu zagospodarowania nieruchomosci, położonej w obrebie 2 Gryfów Slaski.

Zarządzenie nr 62 / 2015 r.

w sprawie: ustalenia sposobu zagospodarowania szesciu udziałów po 1/14 czesci w nieruchomosci niezabudowanej obrebie 2 Gryfów Slaski.

Zarządzenie nr 61 / 2015 r.

w sprawie: ustalenia sposobu zagospodarowania nieruchomosci zabudowanej, połoonej w obrebie 2 Gryfów Slaski.

Zarządzenie nr 60 / 2015 r.

w sprawie: ustalenia sposobu zagospodarowania nieruchomosci, połoonej w obrebie Proszówka.