Zarządzenia Burmistrza (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 80/ 2012 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych, środków pieniężnych, druków ścisłego zarachowania i materiałów w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim oraz w gminnych jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej.

Zarządzenie nr 79/ 2012 r.

w sprawie: powołania komisji likwidacyjnej środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na rok 2012

Zarządzenie nr 78/ 2012 r.

w sprawie: obnienia ceny wywoławczej do drugiego przetargu na sprzeda nieruchomosci.

Zarządzenie nr 77/ 2012 r.

w sprawie: obnienia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu na sprzeda nieruchomosci.

Zarządzenie nr 76/ 2012 r.

w sprawie : przeprowadzenia inwentaryzacji , sposobu jej przeprowadzenia i powołania komisji inwentyrazacyjnej oraz przekonania dokumentów , i likwidowanej jednostce budżetowej w Szkole Podstawowej im. ks. Alojsa Andrickiego w Rząsinach

Zarządzenie nr 75/ 2012 r.

w sprawie : przeprowadzenia inwentaryzacji , sposobu jej przeprowadzenia i powołania komisji inwentyrazacyjnej oraz przekonania dokumentów , i likwidowanej jednostce budżetowej w Szkole Podstawowej im. ks. Alojsa Andrickiego w Rząsinach

Zarządzenie nr 74/ 2012 r.

w sprawie : powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w Uboczu

Zarządzenie nr 73/ 2012 r.

w sprawie : udzielenia pełnomocnictwa do dokonania czynności prawnych przez Dyrekora Gimnazjum im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej w Gryfowie Śląskim

Zarządzenie nr 72/ 2012 r.

w sprawie : powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum im Kombatantów Ziemi Gryfowskiej w Gryfowie Śląskim.

Zarządzenie nr 71/ 2012 r.

w sprawie : udzielenia pełnomocnictwa do dokonania czynności prawnych przez Dyrektora Przedszkola Publicznego w Gryfowie Śląskim