Zarządzenia Burmistrza (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 92 2010 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 91 2010 r.

w sprawie: opracowania materiałów planistycznych na 2011 rok.

Zarządzenie nr 90 2010 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2010 rok.

Zarządzenie nr 89 2010 r.

w sprawie: wyznaczenia składu komisji do przejęcia od Najemcy pomieszczenia biurowego mieszczącego się w budynku nr 300 w obrębie Ubocze.

Zarządzenie nr 88 2010 r.

w sprawie: wyznaczenia składu komisji do przekazania pomieszczenia biurowego mieszczącego się w budynku nr 300 w obrębie Ubocze.

Zarządzenie nr 87 2010 r.

w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Gryfów Śląski informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski za I półrocze 2010 roku.

Zarządzenie nr 86 2010 r.

w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu na sprzedaży nieruchomości - działki nr 14/2 o pow. 7768 m2 w obrębie Proszówka zabudowanej budynkiem magazynowogarażowym o pow. 205,30 m2.

Zarządzenie nr 85 2010 r.

w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej do III przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości – lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku przy ulicy Lubańskiej nr 10, położonej w obrębie nr 2 Gryfów Śląski z udziałem 18,65 % w częściach wspólnych.

Zarządzenie nr 84 2010 r.

w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu na sprzedaż nieruchomości – lokalu użytkowego wyodrębnionego w budynku przy ulicy Lubańskiej nr 50, położonej obrębie 2 Gryfów Śląski, z oddanie we współużytkowanie wieczyste udziału w działce numer 474/22.

Zarządzenie nr 83 2010 r.

w sprawie: zmiany formy i ustalenia ceny wywoławczej do III przetargu ustnego na sprzedaż prawa własności nieruchomości – lokalu mieszkalnego nr 2, wyodrębnionego w budynku oznaczonym numerem porządkowym 94 obrębu Rząsiny wraz z udziałem 18,82 % w częściach wspólnych i działce nr 374.