Zarządzenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 17 / 2018 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski nr 14/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych,...

Zarządzenie nr 16 / 2018 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 rok.

Zarządzenie nr 15 / 2018 r.

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2018 roku.

Zarządzenie nr 14 / 2018 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfów Śląski

Zarządzenie nr 12 / 2018 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko do spraw księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

Zarządzenie nr 11 / 2018 r.

w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 3 w budynku nr 13 przy ulicy Stefana Żeromskiego z udziałem w działce gruntu 321/3, w obrębie 2 Gryfów Śląski.

Zarządzenie nr 10 / 2018 r.

w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny w budynku nr 30 przy ulicy Lubańskiej i oddania w użytkowanie wieczyste udziału w działce gruntu nr 282, w obrębie 2 Gryfów Śląski.

Zarządzenie nr 9 / 2018 r.

w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 1 w budynku nr 30 przy ulicy Lubańskiej i oddania w użytkowanie wieczyste udziału w działce gruntu nr 282 w obrębie 2 Gryfów Śląski.

Zarządzenie nr 8 / 2018 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 50/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie i Mieście Gryfów Śląski

Zarządzenie nr 7 / 2018 r.

w sprawie powołania członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.