Zarządzenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 93 / 2019 r.

w sprawie: wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej w Gryfowie Śląskim w czasie jego nieobecności

Zarządzenie nr 92 / 2019 r.

w sprawie: ustalenia formy zagospodarowania nieruchomości – lokalu niemieszkalnego.

Zarządzenie nr 91 / 2019 r.

w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w trybie roszczenia o nabycie własności nieruchomości przyległej związanej z własnością lokali.

Zarządzenie nr 90 / 2019 r.

w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w formie bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

Zarządzenie nr 89 / 2019 r.

w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości.

Zarządzenie nr 88 / 2019 r.

w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości.

Zarządzenie nr 87 / 2019 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 rok.

Zarządzenie nr 86 / 2019 r.

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. W. S. Reymonta w Uboczu

Zarządzenie nr 85 / 2019 r.

w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. W. S. Reymonta w Uboczu

Zarządzenie nr 84 / 2019 r.

w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Gryfów Śląski informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski za I półrocze 2019 roku.