Zarządzenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 66 / 2019 r.

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 65 / 2019 r.

w sprawie: upoważnienia pracownika wskazanego przez Kierownika Miejskiego - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć oraz do przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego na wskazany przez wnioskodawcę...

Zarządzenie nr 64 / 2019 r.

w sprawie: upoważnienia pracownika wskazanego przez Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim do przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt i 2 ustawy...

Zarządzenie nr 63 / 2019 r.

w sprawie: upoważnienia pracownika wskazanego przez Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących udzielania pomocy osobom uprawnionym do alimentów, sporządzania decyzji administracyjnych, wydawania...

Zarządzenie nr 62 / 2019 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 rok.

Zarządzenie nr 61 / 2019 r.

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych przez Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej w Gryfowie Śląskim

Zarządzenie nr 60 / 2019 r.

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej w Gryfowie Śląskim

Zarządzenie nr 59 / 2019 r.

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych przez Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Bohaterów Łużyckiej Brygady WOP w Gryfowie Śląskim

Zarządzenie nr 58 / 2019 r.

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Bohaterów Łużyckiej Brygady WOP w Gryfowie Śląskim

Zarządzenie nr 57 / 2019 r.

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych przez Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej w Gryfowie Śląskim