Zarządzenia Burmistrza (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 85 / 2017 r.

w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w formie bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

Zarządzenie nr 84 / 2017 r.

w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w formie bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej

Zarządzenie nr 83 / 2017 r.

w sprawie ustalenia terminu składnia wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - „Wyprawka szkolna”

Zarządzenie nr 82 / 2017 r.

w sprawie: opracowania materiałów planistycznych na 2018 rok

Zarządzenie nr 81 / 2017 r.

w sprawie: powołania komisji do otworzenia mieszkania i przejęcia sprzętów i rzeczy osobistych z mieszkania przy ul. Lubańskiej 30/1 w Gryfowie Śląskim.

Zarządzenie nr 80 / 2017 r.

w sprawie powołoania komisji Urbanstyczno - Architektonicznej

Zarządzenie nr 79 / 2017 r.

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych przez Dyrektora Przedszkola Publicznego w Gryfowie Śląskim

Zarządzenie nr 78 / 2017 r.

w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Publicznego w Gryfowie Śląskim

Zarządzenie nr 77 / 2017 r.

w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Gryfów Śląski informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski za I półrocze 2017 roku.

Zarządzenie nr 76 / 2017 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Gryfowie Śląskim