Zarządzenia Burmistrza (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 73 / 2016 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko do spraw gospodarki przestrzennej w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

Zarządzenie nr 72 / 2016 r.

w sprawie: opracowania materiałów planistycznych na 2017 rok.

Zarządzenie nr 71 / 2016 r.

w sprawie ustalenia terminu składnia wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - „Wyprawka szkolna”

Zarządzenie nr 70 / 2016 r.

w sprawiie: przedłłożeniia Radziie Miiejjskiiejj Gmiiny Gryffów Ślląskii iinfformacjjii o przebiiegu wykonaniia budżetu Gmiiny ii Miasta Gryffów Ślląskii za II półłrocze 2016 roku..

Zarządzenie nr 69 / 2016 r.

w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzeda nieruchomosci.

Zarządzenie nr 68 / 2016 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 rok.

Zarządzenie nr 67 / 2016 r.

w sprawie: wyznaczenia komisji do przejecia pomieszczen uytkowych, połoonych w budynku nr 300, w obrebie Ubocze.

Zarządzenie nr 66 / 2016 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 65 / 2016 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 rok.

Zarządzenie nr 64 / 2016 r.

w sprawie: ustalenia formy przetargu i ceny wywoławczej sprzeday nieruchomosci.