Zarządzenia Burmistrza (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 87 / 2015 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 rok.

Zarządzenie nr 86 / 2015 r.

w sprawie: wyznaczenia miejsc na terenie Gminy i Miasta Gryfów Śląski na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

Zarządzenie nr 82 / 2015 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 rok.

Zarządzenie nr 80 / 2015 r.

w sprawie: opracowania materiałów planistycznych na 2016 rok.

Zarządzenie nr 79 / 2015 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 rok.

Zarządzenie nr 78 / 2015 r.

w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzeda nieruchomosci.

Zarządzenie nr 77 / 2015 r.

w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Gryfów Śląski informacji oprzebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski za II półrocze2015 roku.

Zarządzenie nr 75 / 2015 r.

w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzeda nieruchomosci.

Zarządzenie nr 74 / 2015 r.

w sprawie ustalenia terminu składnia wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - „Wyprawka szkolna”.

Zarządzenie nr 73 / 2015 r.

w sprawie skrócenia czasu pracy w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim w okresie upałów.