Zarządzenia Burmistrza (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 73/ 2014 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych na 2015 rok.

Zarządzenie nr 72/ 2014 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru prac związanych z inwestycją

Zarządzenie nr 71A/ 2014 r.

w sprawie zmiany w budżecie

Zarządzenie nr 71/ 2014 r.

w sprawie sprzeday samochodu poarniczego marki JELCZ .

Zarządzenie nr 70/ 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego po raz 3 do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Młyńsko w gminie Gryfów Śląski

Zarządzenie nr 69/ 2014 r.

w sprawie: wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie Gminy i Miasta Gryfów Śląski w wyborach radnych Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski i bezpośrednich Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski zarządzonych na dzień 16 listopada...

Zarządzenie nr 65/ 2014 r.

w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Gryfów Śląski informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski za I pórocze 2014 roku.

Zarządzenie nr 64/ 2014 r.

w sprawie: ogłoszenia dodatkowego naboru uczestników do projektu pn.: „Minimalizacja wykluczenia cyfrowego w gminie Gryfów Śląski”, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś priorytetowa 8. Sp

Zarządzenie nr 62/ 2014 r.

w sprawie: sprzedaży samochodu pożarniczego marki JELCZ

Zarządzenie nr 61/ 2014 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2014 r.