Zarządzenia Burmistrza (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 82/ 2013 r.

w sprawie : zmian w budżecie gminy i miasta na rok 2013

Zarządzenie nr 81/ 2013 r.

w sprawie: przekazania srodka trwałego zestawu hydroforowego.

Zarządzenie nr 80/ 2013 r.

w sprawie: opracowania materiałów planistycznych na 2014 rok.

Zarządzenie nr 79/ 2013 r.

w sprawie: nieodpłatnego przejecia nieruchomosci - lokalu uytkowego hydroforni osiedlowej z odpłatnym przyjeciem zestawu hydroforowego przy ulicy Lwowskiej w obrebie 2 Gryfów Slaski.

Zarządzenie nr 78/ 2013 r.

w sprawie: powołania komisji do przejecia i przekazania urzadzenia wodociagowego zestawu hydroforowego z wyodrebnionym lokalem hydroforni w budynku przy ul. Lwowskiej w Gryfowie Slaskim.

Zarządzenie nr 77/ 2013 r.

w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

Zarządzenie nr 76/ 2013 r.

w sprawie: ustalenia Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

Zarządzenie nr 75/ 2013 r.

w sprawie: zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzedu Gminy i Miasta w Gryfowie Sl.

Zarządzenie nr 74/ 2013 r.

w sprawie : przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Gryfów Śląski informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski za I półrocze 2013 roku.

Zarządzenie nr 73/ 2013 r.

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzania odbioru prac związanych z inwestycją pn. „Wymiana drewnianych okien w budynku Szkoły Podstawowej przy ulicy Uczniowskiej 17 w Gryfowie Śląskim” zrealizowanego w ramach promesy MAiC nr DUSKŻ-I-5901 -8-1/2013 z dnia 20 lutego 2013 r.