Zarządzenia Burmistrza (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 90/ 2012 r.

w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej w Gryfowie Śląskim.

Zarządzenie nr 89/ 2012 r.

w sprawie : zmian w budżecie gminy i miasta na 2012 rok

Zarządzenie nr 88/ 2012 r.

w sprawie : zmiany w budżecie gminy i miasta na 2012 rok.

Zarządzenie nr 87/ 2012 r.

w sprawie : ustalenia wysokości ceny Kuriera Gryfowskiego oraz ustalenia ceny za umieszczanie ogłoszeń i reklam w gazecie lokalnej

Zarządzenie nr 86/ 2012 r.

w sprawie : powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 85/ 2012 r.

w sprawie : zmian w budżecie gminy i miasta na rok 2012

Zarządzenie nr 84/ 2012 r.

w sprawie : opracowania materiałów planistycznych na 2013 rok.

Zarządzenie nr 83/ 2012 r.

w sprawie : wyznaczenia komisji do przejęcia pomieszczenia użytkowego w budynku nr 300 obręb Ubocze.

Zarządzenie nr 82/ 2012 r.

w sprawie : wyznaczenia komisji do przejęcia pomieszczenia użytkowego w budynku nr 300 obręb Ubocze.

Zarządzenie nr 81/ 2012 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2012 rok.