Zarządzenia Burmistrza (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 102 2010 r.

w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości .

Zarządzenie nr 101 2010 r.

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzania odbioru prac polegających na wymianie okien w świetlicy wiejskiej w Wieży.

Zarządzenie nr 100 2010 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2010 rok.

Zarządzenie nr 99 2010 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2010 rok.

Zarządzenie nr 98 2010 r.

w sprawie: udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych należących do właściwości gminy pracownikowi wskazanemu przez Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka...

Zarządzenie nr 97 2010 r.

w sprawie: upoważnienia Kierownika Miejskiego- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji

Zarządzenie nr 96 2010 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2010 rok.

Zarządzenie nr 95 2010 r.

w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości .

Zarządzenie nr 94 2010 r.

w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości .

Zarządzenie nr 93 2010 r.

w sprawie: ustalenia ceny na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie praw własności nieruchomości zurbanizowanej niezabudowanej, położonej w obrębie 2 Gryfów Śląski przy Osiedlu 7 Dywizji.