Zarządzenia Burmistrza (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 74 2009 r.

Zarządzenie Nr 74/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 07 września 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na lotnicze wykorzystanie terenu.

Zarządzenie nr 73 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 73/09 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 1 września 2009 roku w sprawie: ustalenia ceny do I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości zbudowanej- budynkiem użytkowym, położonej w obrębie 2 Gryfów Śląski przy Garbarskiej nr 17.

Zarządzenie nr 72 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 72 / 2009 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 1 września 2009. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego pn: „Wymiana kabla zasilającego stacje uzdatniania wody w Gryfowie Śląskim”

Zarządzenie nr 71 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 71 / 2009 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 1 września 2009. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego pn: „Odbudowa drogi gminnej w Gryfowie Śląskim ul. Łąkowa (dz. nr 112cz. i 106/2)”.

Zarządzenie nr 70 2009 r.

Zarządzenie Nr 70/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 1 września 2009 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa

Zarządzenie nr 69 2009 r.

Zarządzenie Nr 69 /2009 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 1 września 2009 roku w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Gryfowie Śląskim

Zarządzenie nr 68 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 68/2009 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok.

Zarządzenie nr 67 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 67/2009 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 20 sierpnia 2009 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Gryfów Śląski informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski za I półrocze 2009 roku.

Zarządzenie nr 66 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 66 /2009 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI Z DNIA 19.08.2009 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 65 2009 r.

Zarządzenie Nr 65/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 11 sierpnia 2009 roku w sprawie: upoważnienia Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim do wynajmowania w imieniu Gminy Gryfów Śląski samodzielnych lokali mieszkalnych oraz lokali socjalnych będących w mieszkaniowy zas...