Zarządzenia Burmistrza (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZARZĄDZENIE NR 119 2008

Zarządzenie Nr 119 /2008 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 1 października 2008 roku w sprawie : powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko ds. planowania przestrzennego i budownictwa w Wydziale Technicznym Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim

ZARZĄDZENIE NR 117 2008

ZARZĄDZENIE NR 117 / 2008 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI Z DNIA 01.10 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 116 2008

ZARZĄDZENIE NR 116 / 2008 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI Z DNIA 01.10. 2008r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu HORYZONT w Gryfowie Śląskim

ZARZĄDZENIE NR 115 2008

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 115/08 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 1 października 2008 roku w sprawie: ustalenia cen na zbycie w drodze przetargów ustnych ograniczonych prawa własności nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 2 Gryfów Śląski.

ZARZĄDZENIE NR 114 2008

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 114/08 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 1 października 2008 roku w sprawie: ustalenia ceny do III przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym, położonej w obrębie Proszówka, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 14/2 o pow....

ZARZĄDZENIE NR 113 2008

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 113/08 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 1 października 2008 roku w sprawie: ustalenia sposobu zagospodarowania lokalu mieszkalnego nr 6 wejście D, położonego na parterze budynku oznaczonego numerem porządkowym 212 obrębu Ubocze wpisanego do KW 18813.

ZARZĄDZENIE NR 112 2008

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 112/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 01 października 2008 roku w sprawie: określenia miejsc przeznaczonych doprowadzenia handlu obnośnego na terenie miasta Gryfów Śląski.

ZARZĄDZENIE NR 111 2008

Zarządzenie Nr 111 /2008 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 19 września 2008 roku w sprawie : powierzenia prowadzenia bieżących spraw gminy

ZARZĄDZENIE NR 110 2008

Zarządzenie Nr 110 /2008 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 19 września 2008 roku w sprawie : powołania Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski