Zarządzenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 54 / 2018 r.

w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko do spraw kancelaryjno–organizacyjnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

Zarządzenie nr 53 / 2018 r.

w sprawie: zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śl.

Zarządzenie nr 52 / 2018 r.

w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko do spraw zamówień publicznych w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

Zarządzenie nr 51 / 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Gryfów Śląski.

Zarządzenie nr 50 / 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfowie Śląskim.

Zarządzenie nr 49 / 2018 r.

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzania odbioru prac związanych z inwestycją pn.: „Przebudowa dróg gminnych – drogi w sołectwie Krzewie Wielkie oraz drogi w sołectwie Ubocze – CZĘŚĆ I Przebudowa drogi gminnej w Krzewiu Wielkim”

Zarządzenie nr 47 / 2018 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 46 / 2018 r.

w sprawie: ustalenia stawek czynszu najmu za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Gryfów Śląski.

Zarządzenie nr 45 / 2018 r.

w sprawie: zmiany zarządzenia nr 15 / 2018 Burmistrza Gminy i miasta Gryfów Śląski z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2018 roku.

Zarządzenie nr 44 / 2018 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 rok.