Zarządzenia Burmistrza (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 121 / 2018 r.

w sprawie: przekazania Radzie Miejskiej Gminy Gryfów Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projektu uchwały budżetowej na 2019 rok

Zarządzenie nr 120 / 2018 r.

w sprawie: przekazania Radzie Miejskiej Gminy Gryfów Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfów Śląski na 2019 rok.

Zarządzenie nr 119 / 2018 r.

w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko do spraw drogownictwa w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim

Zarządzenie nr 118 / 2018 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 115 / 2018 r.

w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości.

Zarządzenie nr 114 / 2018 r.

w sprawie: wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo dyrektora Szkoły Podstawowej w Uboczu i udzielenia pełnomocnictwa.

Zarządzenie nr 113 / 2018 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 112 / 2018 r.

w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w obrębie Ubocze.

Zarządzenie nr 111 / 2018 r.

w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny w budynku nr 62A przy ulicy Kolejowej, z prawem własności udziału w działkach gruntu nr 317/6, 321/8 w obrębie 2 Gryfów Śląski.

Zarządzenie nr 110 / 2018 r.

w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 5 w budynku nr I przy ulicy Bankowej, z oddaniem prawa użytkowania wieczystego udziału w działce gruntu nr 474/22 w obrębie 2 Gryfów Śląski.