Zarządzenia Burmistrza (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 85/ 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie

Zarządzenie nr 84/ 2014 r.

w sprawie udzielenia pożyczki Ochotniczej Straży Pożarnej w Proszówce

Zarządzenie nr 83/ 2014 r.

w sprawie rozpatrzenie wniosków złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części miasta Gryfów Śląski – 2

Zarządzenie nr 82/ 2014 r.

w sprawie rozpatrzenie wniosków złożonych do projektu zmiany studium uwarunkowao i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfów Śląski

Zarządzenie nr 81/ 2014 r.

w sprawie: ustalenia sposobu zagospodarowania nieruchomosci, połoonej w obrebie 2 Gryfów Slaski.

Zarządzenie nr 80/ 2014 r.

w sprawie: ustalenia formy przetargu i ceny sprzeday nieruchomosci - działki nr 14/7, położnej w obrebie Proszówka.

Zarządzenie nr 79/ 2014 r.

w sprawie: ustalenia formy przetargu i ceny sprzeday nieruchomosci - działki nr 14/8, połoonej w obrebie Proszówka.

Zarządzenie nr 78/ 2014 r.

w sprawie: ustalenia formy przetargu i ceny sprzeday nieruchomosci - działki nr 336/13, połoonej w obrebie 2 Gryfów Slaski.

Zarządzenie nr 77/ 2014 r.

w sprawie likwidacji drogi wewnetrznej.

Zarządzenie nr 76/ 2014 r.

zmieniajace zarzadzenie w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Gryfowie Slaskim, Uboczu, Krzewiu Wielkim i Młynsku oraz za usługi swiadczone na tych cmentarzach.