Zarządzenia Burmistrza (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 95/ 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na rok 2013

Zarządzenie nr 94/ 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na rok 2013

Zarządzenie nr 93/ 2013 r.

w sprawie : ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Gryfowie Śląskim , Uboczu , Krzewiu Wielkim i Młyńsku oraz za usługi świadczone na tych cmentarzach.

Zarządzenie nr 89/ 2013 r.

w sprawie: powołania Zespołu do spraw opracowania Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Gryfów Śląski na lata 2014-2020

Zarządzenie nr 88/ 2013 r.

w sprawie: ustalenia ceny sprzeday udziału 1/14 w nieruchomosci niezabudowanej - działce 170/10, w obrebie 2 Gryfów Slaski.

Zarządzenie nr 87/ 2013 r.

w sprawie : zmian w budżecie gminy i miasta na 2013 rok

Zarządzenie nr 86/ 2013 r.

w sprawie: ustalenia formy przetargu i ceny sprzeday nieruchomosci- działki nr 336/13, połoonej w obrebie 2 Gryfów Slaski.

Zarządzenie nr 85/ 2013 r.

w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzeda nieruchomosci.

Zarządzenie nr 84/ 2013r.

w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzeda nieruchomosci .