Zarządzenia Burmistrza (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 111 2010 r.

w sprawie: przekazania Radzie Miejskiej Gminy Gryfów Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projektu uchwały budżetowej na 2011 rok

Zarządzenie nr 110 2010 r.

w sprawie: przekazania Radzie Miejskiej Gminy Gryfów Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfów Śląski na 2011 rok.

Zarządzenie nr 109 2010 r.

w sprawie: wyznaczenia składu komisji do przekazania budynku stołówki, położonego w obrębie Ubocze 300.

Zarządzenie nr 108 2010 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 107 2010 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2010 rok.

Zarządzenie nr 106 2010 r.

w sprawie: zmiany formy i ustalenia ceny do negocjacji w rokowaniach na zbycie prawa własności nieruchomości – lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku przy ulicy Lubańskiej nr 10, położonej w obrębie nr 2 Gryfów Śląski z udziałem 18,65 % w częściach wspólnych.

Zarządzenie nr 105 2010 r.

w sprawie: zmiany formy i ustalenia ceny do negocjacji w rokowaniach na sprzedaż prawa własności nieruchomości – lokalu mieszkalnego nr 2, wyodrębnionego w budynku oznaczonym numerem porządkowym 94 obrębu Rząsiny wraz z udziałem 18,82 % w częściach wspólnych i działce nr 374.

Zarządzenie nr 104 2010 r.

w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej do III przetargu na sprzedaż nieruchomości – lokalu użytkowego wyodrębnionego w budynku przy ulicy Lubańskiej nr 50, położonej obrębie 2 Gryfów Śląski, z oddanie we współużytkowanie wieczyste udziału w działce numer 474/22.

Zarządzenie nr 103 2010 r.

w sprawie: wyznaczenia składu komisji do przejęcia pomieszczeń użytkowych mieszczących się w budynku nr 300 w obrębie Ubocze.

Zarządzenie nr 102 A 2010 r.

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzania odbioru prac polegających na wymianie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na ul. Młyńskiej w Gryfowie Śląskim (odcinek od ul. Jeleniogórskiej i ul. Wojska Polskiego).