Zarządzenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 88 / 2019 r.

w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości.

Zarządzenie nr 87 / 2019 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 rok.

Zarządzenie nr 86 / 2019 r.

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. W. S. Reymonta w Uboczu

Zarządzenie nr 85 / 2019 r.

w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. W. S. Reymonta w Uboczu

Zarządzenie nr 84 / 2019 r.

w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Gryfów Śląski informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski za I półrocze 2019 roku.

Zarządzenie nr 83 / 2019 r.

w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości.

Zarządzenie nr 81 / 2019 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 rok.

Zarządzenie nr 79 / 2019 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 rok.

Zarządzenie nr 78 / 2019 r.

w sprawie: opracowania materiałów planistycznych na 2020 rok.

Zarządzenie nr 77 / 2019 r.

w sprawie: ustalenia formy zagospodarowania nieruchomości – lokalu niemieszkalnego.