Zarządzenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 7 / 2019 r.

w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy Strażnik Miejski w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

Zarządzenie nr 6 / 2019 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 rok.

Zarządzenie nr 5 / 2019 r.

w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfów Śląski.

Zarządzenie nr 4 / 2019 r.

w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości.

Zarządzenie nr 3 / 2019 r.

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej.

Zarządzenie nr 2 / 2019 r.

w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Sekretarza Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

Zarządzenie nr 1 / 2019 r.

w sprawie: przeznaczenia 20% dochodów uzyskanych z najmu hali sportowej na koszty remontów oraz napraw tej hali.

Zarządzenie nr 139 / 2018 r.

w sprawie: powołania zespołu projektowego realizującego zadanie „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gryfowie Śląskim”

Zarządzenie nr 137 / 2018 r.

w sprawie: ustalenia zasad stosowania mechanizmu podzielnej płatności VAT w Gminie Gryfów Śląski.

Zarządzenie nr 136 / 2018 r.

w sprawie: wprowadzenia Instrukcji Kasowej Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski.