Zarządzenia Burmistrza (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 119 / 2017 r.

w sprawie : podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Gryfów Śląski w roku 2017

Zarządzenie nr 118 / 2017 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok.

Zarządzenie nr 117 / 2017 r.

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzania częściowego odbioru prac związanych z inwestycją pn.: „Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. Akacjowa dz. nr 178/3 dr i ul. Przedszkolaków dz. nr 158 dr w Gryfowie Śląskim w km 0+000 – 0+500 [Powódź lipiec 2012 r.] ”.

Zarządzenie nr 116 / 2017 r.

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2018 roku.

Zarządzenie nr 113 / 2017 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok.

Zarządzenie nr 112 / 2017 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu, promocji i ochrony zdrowia , kultury, sztuki, kultywowania tradycji narodowych i regionalnych, wypoczynku letniego i rekreacji dzieci i młodzieży, inicjatyw promujących Gryfów Śląski oraz działań na rzecz osób...

Zarządzenie nr 111 / 2017 r.

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzania odbioru prac związanych z inwestycją pn.: „ Przebudowa parkingu w obrębie Placu Kościelnego dz. nr 474/18 dr w Gryfowie Śląskim- Etap I ”

Zarządzenie nr 110 / 2017 r.

w sprawie: wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo dyrektora Szkoły Podstawowej w Uboczu i udzielenia pełnomocnictwa

Zarządzenie nr 109 / 2017 r.

w sprawie: zmiany zapisów § 12 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim oraz zmiany zapisów w załączniku nr 4 do Regulaminu

Zarządzenie nr 108 / 2017 r.

w sprawie: przeznaczenia nieruchomości niezabudowanej do sprzedaży w obrębie 1 Gryfów Śląski.