Zarządzenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 93 / 2018 r.

w sprawie: wykonania uchwały Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski nr XXXII/163/17 z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego na terenie Gminy Gryfów Śląski, wprowadzonego ustawą – Prawo Oświatowe, na okres od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019...

Zarządzenie nr 92 / 2018 r.

w sprawie: przeznaczenia nieruchomości niezabudowanej do sprzedaży w obrębie 1 Gryfów Śląski.

Zarządzenie nr 91 / 2018 r.

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych przez Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej w Gryfowie Śląskim.

Zarządzenie nr 90 / 2018 r.

w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej w Gryfowie Śląskim.

Zarządzenie nr 89 / 2018 r.

w sprawie: odwołania Pani Agaty Jankowiak ze stanowiska dyrektora Gimnazjum im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej w Gryfowie Śląskim.

Zarządzenie nr 88 / 2018 r.

w sprawie:: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Gryfów Śląski informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski za II półrocze 2018 roku.

Zarządzenie nr 87 / 2018 r.

w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko do spraw księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

Zarządzenie nr 86 / 2018 r.

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych przez Dyrektora Gimnazjum im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej w Gryfowie Śląskim

Zarządzenie nr 85 / 2018 r.

w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej w Gryfowie Śląskim.

Zarządzenie nr 84 / 2018 r.

w sprawie: odwołania Pani Alicji Janiny Kownackiej ze stanowiska dyrektora Gimnazjum im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej w Gryfowie Śląskim