Zarządzenia Burmistrza (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 104 2009 r.

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim

Zarządzenie nr 103 2009 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok.

Zarządzenie nr 102 2009 r.

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn: „Remont mostu na drodze dojazdowej w Uboczu gmina Gryfów Śląski”.

Zarządzenie nr 101 2009 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 100 2009 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 99 2009 r.

w sprawie: przyznania limitów na rozmowy telefoniczne ze służbowych aparatów telefonii komórkowej

Zarządzenie nr 98 2009 r.

w sprawie: wyznaczenia składu komisji do przekazania i przejęcia budynku stołówki położonej w obrębie Ubocze 300.

Zarządzenie nr 97 2009 r.

w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzedaŜ nieruchomości.

Zarządzenie nr 96 2009 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok.

Zarządzenie nr 95 2009 r.

w sprawie: przekazania Radzie Miejskiej Gminy Gryfów Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projektu uchwały budżetowej na 2010 rok