Zarządzenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 18 / 2019 r.

w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerami działek 399/3, 396/4 w obrębie 2 Gryfów Śląski.

Zarządzenie nr 17 / 2019 r.

w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej budynek mieszkalny jednorodzinny nr 1A przy ulicy Sanatoryjnej z działka nr 491/4,w obrębie 2 Gryfów Śląski.

Zarządzenie nr 16 / 2019 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 15 / 2019 r.

w sprawie: powołania zespołu projektowego realizującego zadanie „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gryfowie Śląskim”

Zarządzenie nr 14 / 2019 r.

w sprawie: powołania Inspektora Ochrony Danych

Zarządzenie nr 13 / 2019 r.

w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny z udziałem w działce gruntu.

Zarządzenie nr 12 / 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 12 /2019 BURMISTRZA GMINY i MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 28.02.2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Bohaterów Łużyckiej Brygady WOP w Gryfowie Śląskim&n

Zarządzenie nr 11 / 2019 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 rok.

Zarządzenie nr 10 / 2019 r.

w sprawie: powołania Komitetu Organizacyjnego „ Kwisonalia 2019”- Święto Gryfowa Śląskiego

Zarządzenie nr 9 / 2019 r.

w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości.