Zarządzenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZARZĄDZENIE NR 68 2008

ZARZĄDZENIE Nr 68/2008 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 18 czerwca 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2008 rok.

ZARZĄDZENIE NR 67 2008

Zarządzenie Nr 67/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 16 czerwca 2008 roku w sprawie : powołania komisji do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfowie Śląskim oraz określenia szczegółowego trybu pracy komisji ...

ZARZĄDZENIE NR 66 2008

ZARZĄDZENIE NR 66/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 18 czerwca 2008 roku

Zarządzenie Nr 65 2008

Zarządzenie Nr 65/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 16 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa

Zarządzenie Nr 64 / 2008

Zarządzenie Nr 64/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 16 czerwca 2008 roku w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego w Gryfowie Śląskim

ZARZĄDZENIE Nr 63 2008

ZARZĄDZENIE NR 63/2008 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 05 czerwca 2008 roku w sprawie: powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

ZARZĄDZENIE Nr 62 2008

ZARZĄDZENIE NR 62/2008 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 05 czerwca 2008 roku w sprawie: powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko ds. podatków i opłat w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

ZARZĄDZENIE Nr 61 2008

ZARZĄDZENIE NR 61/2008 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 05 czerwca 2008 roku w sprawie: powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

ZARZĄDZENIE Nr 60 2008

Zarządzenie Nr 60/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 05 czerwca 2008 roku w sprawie : ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko do spraw zamówień publicznych w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

ZARZĄDZENIE Nr 59 2008

Zarządzenie Nr 59/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 05 czerwca 2008 roku w sprawie : ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko do spraw podatków i opłat w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.