Zarządzenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZARZĄDZENIE NR 78 2008

ZARZĄDZENIE Nr 78/2008 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2008 rok.

ZARZĄDZENIE NR 77 2008

ZARZĄDZENIE NR 77/2008 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie: wprowadzenia aneksu do „Instrukcji zasad ewidencji poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz należności cywilnoprawnych w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski”.

ZARZĄDZENIE NR 76 2008

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 76/08 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie: ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie prawa nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym, położonej w obrębie 2 Gryfów Śląskim przy ulicy Wąskiej, oznaczonej w ewidencji jako działka...

ZARZĄDZENIE NR 75 2008

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 75/08 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie: ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym, położonej w obrębie Proszówka, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 14/2 o pow. 7768...

ZARZĄDZENIE NR 74 2008

ZARZĄDZENIE NR 74/ 2008 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie: powołania Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfowie Śląskim

ZARZĄDZENIE NR 73 2008

ZARZĄDZENIE NR 73 / 2008 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI Z DNIA 23 czerwiec 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 72 2008

ZARZĄDZENIE NR 72 / 2008 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI Z DNIA 23 czerwiec 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 71 2008

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 71/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie: wyznaczenia składu komisji do przejęcia i przekazania nieruchomości pomieszczeń w budynku nr 300, położonego w obrębie Ubocze .

ZARZĄDZENIE NR 70 2008

ZARZĄDZENIE NR 70 / 2008 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI Z DNIA 23.06.2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 69 2008

Z A R Z Ą D Z E N I E 69/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 18 czerwiec 2008 roku w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości.