Zarządzenia Burmistrza (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 10 / 2018 r.

w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny w budynku nr 30 przy ulicy Lubańskiej i oddania w użytkowanie wieczyste udziału w działce gruntu nr 282, w obrębie 2 Gryfów Śląski.

Zarządzenie nr 9 / 2018 r.

w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 1 w budynku nr 30 przy ulicy Lubańskiej i oddania w użytkowanie wieczyste udziału w działce gruntu nr 282 w obrębie 2 Gryfów Śląski.

Zarządzenie nr 8 / 2018 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 50/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie i Mieście Gryfów Śląski

Zarządzenie nr 7 / 2018 r.

w sprawie powołania członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Zarządzenie nr 6 / 2018 r.

w sprawie odwołania członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Zarządzenie nr 5 / 2018 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 rok.

Zarządzenie nr 4 / 2018 r.

w sprawie: powołania Komitetu Organizacyjnego „ Kwisonalia 2018”- Święto Gryfowa Śląskiego

Zarządzenie nr 3 / 2018 r.

w sprawie: udzielenia pożyczki Towarzystwu Miłośników Gryfowa Śląskiego

Zarządzenie nr 2 / 2018 r.

w sprawie: w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyjęcie w roku szkolnym 2018/2019 do IV i VII klasy Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej w Gryfowie Śląskim niektórych uczniów klas III i VI Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Łużyckiej Brygady WOP w Gryfowie Śląskim.

Zarządzenie nr 1 / 2018 r.

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej