Zarządzenia Burmistrza (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 114 2009 r.

w sprawie: ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2010 roku.

Zarządzenie nr 113 2009 r.

w sprawie : zmiany stawek czynszu w zależności od kategorii lokali mieszkalnych

Zarządzenie nr 112 2009 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok

Zarządzenie nr 111 2009 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie działań, na rzecz mieszkańców Gminy Gryfów Śląski, z zakresu kultury fizycznej i sportu, podtrzymywania tradycji narodowej, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, wypoczynku...

Zarządzenie nr 110 2009 r.

w sprawie: ustalenia sposobu zagospodarowania lokalu mieszkalnego nr 2, położonego na pierwszym piętrze budynku oznaczonego numerem porządkowym 212 obrębu Rząsiny, położonego w granicach działki nr 374

Zarządzenie nr 109 2009 r.

w sprawie: ustalenia ceny nieruchomości do II przetargu ustnego nieograniczonego na przeniesienie prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 758/4 i zbycia prawa własności do budynku , położonej w obrębie Ubocze.

Zarządzenie nr 108 2009 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok.

Zarządzenie nr 107 2009 r.

w sprawie: zatwierdzenia cennika wynajmu Świetlic Wiejskich.

Zarządzenie nr 106 2009 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w magazynie obrony cywilnej Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Zarządzenie nr 105 2009 r.

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim