Zarządzenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZARZĄDZENIE NR 73 2008

ZARZĄDZENIE NR 73 / 2008 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI Z DNIA 23 czerwiec 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 72 2008

ZARZĄDZENIE NR 72 / 2008 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI Z DNIA 23 czerwiec 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 71 2008

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 71/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie: wyznaczenia składu komisji do przejęcia i przekazania nieruchomości pomieszczeń w budynku nr 300, położonego w obrębie Ubocze .

ZARZĄDZENIE NR 70 2008

ZARZĄDZENIE NR 70 / 2008 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI Z DNIA 23.06.2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 69 2008

Z A R Z Ą D Z E N I E 69/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 18 czerwiec 2008 roku w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości.

ZARZĄDZENIE NR 68 2008

ZARZĄDZENIE Nr 68/2008 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 18 czerwca 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2008 rok.

ZARZĄDZENIE NR 67 2008

Zarządzenie Nr 67/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 16 czerwca 2008 roku w sprawie : powołania komisji do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfowie Śląskim oraz określenia szczegółowego trybu pracy komisji ...

ZARZĄDZENIE NR 66 2008

ZARZĄDZENIE NR 66/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 18 czerwca 2008 roku

Zarządzenie Nr 65 2008

Zarządzenie Nr 65/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 16 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa

Zarządzenie Nr 64 / 2008

Zarządzenie Nr 64/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 16 czerwca 2008 roku w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego w Gryfowie Śląskim