Zarządzenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZARZĄDZENIE NR 84 2008

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 84/08 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 21 lipca 2008 roku w sprawie: ustalenia ceny na zbycie w drodze przetargu ustnego ograniczonego prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Rząsiny, oznaczonej jako działka nr 297/13.

ZARZĄDZENIE NR 83 2008

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 83/08 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 21 lipca 2008 roku w sprawie: ustalenia ceny na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości, gruntu niezabudowanego, położonego w obrębie 2 Gryfów Śląski, oznaczonego jako działka nr 587/12.

ZARZĄDZENIE NR 82 2008

ZARZĄDZENIE NR 82 / 2008 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI Z DNIA 21 lipiec 2008r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót pn: Odbudowa ubezpieczeń brzegowych cieku wodnego w Młyńsku gm.Gryfów Śląski

ZARZĄDZENIE NR 81 2008

Zarządzenie Nr 81/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 15 lipca 2008 roku w sprawie : ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko do spraw zamówień publicznych w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

ZARZĄDZENIE NR 80 2008

ZARZĄDZENIE NR 80 / 2008 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI Z DNIA 30.06.2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 79 2008

Z a r z ą d z e n i e Nr 79/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 30 czerwca 2008 roku &n

ZARZĄDZENIE NR 78 2008

ZARZĄDZENIE Nr 78/2008 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2008 rok.

ZARZĄDZENIE NR 77 2008

ZARZĄDZENIE NR 77/2008 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie: wprowadzenia aneksu do „Instrukcji zasad ewidencji poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz należności cywilnoprawnych w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski”.

ZARZĄDZENIE NR 76 2008

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 76/08 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie: ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie prawa nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym, położonej w obrębie 2 Gryfów Śląskim przy ulicy Wąskiej, oznaczonej w ewidencji jako działka...

ZARZĄDZENIE NR 75 2008

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 75/08 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie: ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym, położonej w obrębie Proszówka, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 14/2 o pow. 7768...