Zarządzenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZARZĄDZENIE NR 129 2008

Zarządzenie Nr 129 /2008 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 5 listopada 2008 roku w sprawie : określenia stawki czynszu z tytułu najmu lokalu mieszkalnego będącego w mieszkaniowym zasobie Gminy Gryfów Śląski

ZARZĄDZENIE NR 128 2008

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 128/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 05 listopada 2008 roku w sprawie: wyznaczenia składu komisji do przekazania pomieszczeń w budynku nr 300, położonym w obrębie Ubocze.

ZARZĄDZENIE NR 127 2008

ZARZĄDZENIE Nr 127/2008 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 31 października 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2008 rok.

ZARZĄDZENIE NR 126 2008

Z A R Z Ą D Z E N I E 126/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 31 października 2008 roku w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Rząsiny – działka nr 297/13 i w obrębie 2 Gryfów Śląski działka nr 587/12.

ZARZĄDZENIE NR 125 2008

Zarządzenie Nr 125/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 30 października 2008 roku w sprawie : powołania Komitetu Organizacyjnego „Kwisonalia 2009 „ - Święto Gryfowa Śląskiego

ZARZĄDZENIE NR 124 2008

ZARZĄDZENIE Nr 124/2008 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 17 października 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2008 rok.

ZARZĄDZENIE NR 123 2008

Zarządzenie Nr 123 /2008 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 1 października 2008 roku

ZARZĄDZENIE NR 122 2008

Zarządzenie Nr 122 /2008 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 10 października 2008 roku

ZARZĄDZENIE NR 121 2008

Zarządzenie Nr 121 /2008 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 10 października 2008 roku

ZARZĄDZENIE NR 120 2008

Zarządzenie Nr 120 /2008 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 10 października 2008 roku