Zarządzenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZARZĄDZENIE Nr 8 2009

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 8/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 09 lutego 2009 roku w sprawie: wyznaczenia składu komisji do przekazania pomieszczeń w budynku nr 300, położonym w obrębie Ubocze.

ZARZĄDZENIE Nr 7 2009

ZARZĄDZENIE NR 7/2009 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie: powołania Sądu Konkursowego

ZARZĄDZENIE Nr 6 2009

Zarządzenie Nr 6/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 5 2009

Zarządzenie Nr 5/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 21 stycznia 2009 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych w 2009 roku na terenie Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

ZARZĄDZENIE Nr 4 2009

ZARZĄDZENIE Nr 4/2009 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 16 stycznia 2009 roku w sprawie: zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem kwot wynikających z uchwały nr XXVI/167/08 Rady Miejskiej Gminy Gryfów...

ZARZĄDZENIE Nr 3 2009

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 3/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 08 stycznia 2009 roku w sprawie: ustalenia cen na zbycie w drodze II przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie praw własności nieruchomości zurbanizowanych terenów niezabudowanych, położonych w obrębie 2 Gryfów Śląski przy Osiedlu...

ZARZĄDZENIE Nr 2 2009

ZARZADZENIE NR 02 / 2009 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 2 stycznia 2009 roku w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfowie Śląskim.

ZARZĄDZENIE Nr 1 2009

Zarządzenie Nr 01 / 2009 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 2 stycznia 2009 roku w sprawie: ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2009 roku.

ZARZĄDZENIE Nr 150 2008

ZARZĄDZENIE NR 150 / 2008 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI Z DNIA 22.12.2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 149 2008

ZARZĄDZENIE NR 149 / 2008 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI Z DNIA 22.12.2008 r.