Zarządzenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZARZĄDZENIE Nr 26 2008

ZARZĄDZENIE NR 26 /2009 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI Z DNIA 09.04.2009 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 25 2008

ZARZĄDZENIE NR 25 /2009 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI Z DNIA 09.04.2009 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 24 2008

ZARZĄDZENIE NR 24 /2009 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI Z DNIA 09.04.2009 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 23 2008

Zarządzenie nr 23 / 2009 Burmistrza GiM Gryfów Śląski z dnia 14 kwietnia 2009 roku w sprawie: zasad dofinansowania podnoszenia kwalifikacji zawodowych Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Gryfów Śląski .

ZARZĄDZENIE Nr 22 2008

Z A R Z Ą D Z E N I E 22/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 31marca 2009 roku w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości – lokalu mieszkalnego wyodrębnionego w budynku nr 212 obrębu Ubocze.

ZARZĄDZENIE Nr 21 2009

ZARZĄDZENIE Nr 21 /2009 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 20 2009

ZARZĄDZENIE NR 20 /2009 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI Z DNIA 27.03.2009 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 19 2009

ZARZĄDZENIE NR 19/2009 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI Z DNIA 27.03.2009 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 18 2009

ZARZĄDZENIE NR 18/2009 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 17 2009

Zarządzenie 17/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski dnia 12 marca 2009 roku w sprawie : podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Gryfów Śląski w roku 2009