Zarządzenia Burmistrza (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 20 / 2018 r.

w sprawie: oddelegowania do Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia łącznego przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Gryfów Śląski.

Zarządzenie nr 19 / 2018 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 18 / 2018 r.

w sprawie wprowadzenia „Regulaminu użyczenia radnym Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski służbowych tabletów”

Zarządzenie nr 17 / 2018 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski nr 14/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych,...

Zarządzenie nr 16 / 2018 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 rok.

Zarządzenie nr 15 / 2018 r.

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2018 roku.

Zarządzenie nr 14 / 2018 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfów Śląski

Zarządzenie nr 13 / 2018 r.

w sprawie: zmiany w Zarządzeniu nr 76/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 20 sierpnia 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

Zarządzenie nr 12 / 2018 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko do spraw księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

Zarządzenie nr 11 / 2018 r.

w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 3 w budynku nr 13 przy ulicy Stefana Żeromskiego z udziałem w działce gruntu 321/3, w obrębie 2 Gryfów Śląski.