Zarządzenia Burmistrza (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 108 / 2016 r.

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia prac odbiorowych w ramach umów 142/2016 z dnia 16 sierpnia 2016 r. oraz 175/2016 z dnia 25 października 2016 r. związanych z realizacją inwestycji pn. „Naprawa muru oporowego przy ul. Sanatoryjnej w Gryfowie Śląskim”

Zarządzenie nr 106 / 2016 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 rok.

Zarządzenie nr 105 / 2016 r.

w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

Zarządzenie nr 101 / 2016 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu, promocji i ochrony zdrowia , kultury, sztuki, kultywowania tradycji narodowych i regionalnych, wypoczynku letniego i rekreacji dzieci i młodzieży, inicjatyw promujących Gryfów Śląski oraz działań na rzecz osób...

Zarządzenie nr 100 / 2016 r.

w sprawie : zmiany w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z dnia 12 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie nr 99 / 2016 r.

w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Gryfów Śląski.

Zarządzenie nr 97 / 2016 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 rok.