Zarządzenia Burmistrza (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 3/ 2012 r.

w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości.

Zarządzenie nr 2/ 2012 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu sportu, kultury fizycznej, podtrzymywania tradycji narodowej, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, wypoczynku dzieci i młodzieŜy, promocji zdrowia przez organizacje...

Zarządzenie nr 1/ 2012 r.

w sprawie: powołania zespołu do koordynacji i rozliczenia projektu.: „Odnowa budynków w ramach rewitalizacji miasta Gryfów Śląski”, nr wniosku: RPDS.09.02.00-02-011/10

Zarządzenie nr 116/ 2011 r.

w sprawie zmiany w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim

Zarządzenie nr 100/ 2011 r.

w sprawie : zmiany stawek czynszu w zależnosci od kategoriia lokali mieszkalnych