Zarządzenia Burmistrza (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 9 2010 r.

w sprawie : wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

Zarządzenie nr 8 2010 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 7 2010 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 6 2010 r.

w sprawie: powołania stałej komisji likwidacyjnej na czas nieokreślony

Zarządzenie nr 5 2010 r.

w sprawie: powołania zespołu roboczego realizującego projekt: Europejskie Centrum Kulturalno - Informacyjne

Zarządzenie nr 4 2010 r.

w sprawie sprzedaży mienia komunalnego.

Zarządzenie nr 3 2010 r.

w sprawie: powołania Komitetu Organizacyjnego „Kwisonalia 2010” – Święto Gryfowa Śląskiego

Zarządzenie nr 2 2010 r.

w sprawie: ustalenia sposobu zagospodarowania nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie nr 1 Gryfów Śląski i oznaczonej jako działka nr 62/6 o pow. 11081 m2 i przyjęcia ceny do I przetargu.

Zarządzenie nr 1 2010 r.

w sprawie: ustalenia sposobu zagospodarowania lokalu mieszkalnego nr 9, położonego na drugim piętrze budynku oznaczonego numerem porządkowym 10 przy ulicy Lubańskiej obrębu nr 2 Gryfów Śląski, położonego w granicach działki nr 441/15.

Zarządzenie nr 115 2009 r.

w sprawie : podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Gryfów Śląski w roku 2009.