Zarządzenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 118 / 2018 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 115 / 2018 r.

w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości.

Zarządzenie nr 114 / 2018 r.

w sprawie: wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo dyrektora Szkoły Podstawowej w Uboczu i udzielenia pełnomocnictwa.

Zarządzenie nr 113 / 2018 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 112 / 2018 r.

w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w obrębie Ubocze.

Zarządzenie nr 111 / 2018 r.

w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny w budynku nr 62A przy ulicy Kolejowej, z prawem własności udziału w działkach gruntu nr 317/6, 321/8 w obrębie 2 Gryfów Śląski.

Zarządzenie nr 110 / 2018 r.

w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 5 w budynku nr I przy ulicy Bankowej, z oddaniem prawa użytkowania wieczystego udziału w działce gruntu nr 474/22 w obrębie 2 Gryfów Śląski.

Zarządzenie nr 109 / 2018 r.

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzania odbioru prac związanych z inwestycją pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Ubocze, dz. nr 502 dr”

Zarządzenie nr 108 / 2018 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 rok.

Zarządzenie nr 107 / 2018 r

w sprawie: ustalenia stawki za dzierżawę gruntu pod wiatą.