Zarządzenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZARZĄDZENIE NR 105 2008

Z A R Z Ą D Z E N I E 105/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 4 września 2008 roku w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości .

ZARZĄDZENIE NR 104 2008

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 104/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie: zmiany dobowych stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomości Gminy.

ZARZĄDZENIE NR 102 2008

ZARZĄDZENIE Nr 102/2008 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie: zmiany w Zarządzeniu nr 211/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 31 października 2006 roku w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości.

ZARZĄDZENIE NR 100 2008

Zarządzenie Nr 100 /2008 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie : upoważnienia do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego

ZARZĄDZENIE NR 99 2008

ZARZĄDZENIE Nr 99/2008 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Gryfów Śląski informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski za I półrocze 2008 roku.

ZARZĄDZENIE NR 98 2008

Z A R Z Ą D Z E N I E 98/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości .

ZARZĄDZENIE NR 97 2008

ZARZĄDZENIE NR 97 / 2008 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI Z DNIA 18 sierpnia 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 96 2008

ZARZĄDZENIE NR 96 / 2008 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI Z DNIA 18 sierpnia 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 95 2008

ZARZĄDZENIE Nr 95/2008 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 18 sierpnia 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2008 rok.