Zarządzenia Burmistrza (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 29 / 2018 r.

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzania końcowego odbioru prac związanych z inwestycją pn.: „Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. Akacjowa dz. nr 178/3 dr i ul. Przedszkolaków dz. nr 158 dr w Gryfowie Śląskim w km 0+000 – 0+500 [Powódź lipiec 2012 r.] ”.

Zarządzenie nr 28 / 2018 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 rok.

Zarządzenie nr 27 / 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 2 wyodrębnionych obszarów położonych w miejscowości Ubocze, w gminie Gryfów Śląski

Zarządzenie nr 26 / 2018 r.

W sprawie : zmiany zapisów § 6 pkt 3 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim

Zarządzenie nr 25 / 2018 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 rok.

Zarządzenie nr 24 / 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 23 / 2018 r.

w sprawie przeznaczenia nieruchomości niezabudowanej do sprzedaży w obrębie I Gryfów Śląski

Zarządzenie nr 22 / 2018 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 27 / 2018 r.

w sprawie: rozpatrzenia uwag złĎożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 2 wyodrębnionych obszarów położonych w miejscowości Ubocze w Gmine Gryfów Śląski

Zarządzenie nr 21 / 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 rok.