Zarządzenia Burmistrza (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 5 / 2017 r.

w sprawie: powołania składu Komisji Socjalnej w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim

Zarządzenie nr 4 / 2017 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok.

Zarządzenie nr 3 / 2017 r.

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2017 roku.

Zarządzenie nr 2 / 2017 r.

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie nr 1 / 2017 r.

w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzeda nieruchomosci.

Zarządzenie nr 116 / 2016 r.

w sprawie : podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Gryfów Śląski oraz zasad przyznawania dofinansowania w roku 2016

Zarządzenie nr 115 / 2016 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 rok.

Zarządzenie nr 114 / 2016 r.

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 110 / 2016 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 109 / 2016 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.