Zarządzenia Burmistrza (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 19 2010 r.

w sprawie: wyznaczenia składu komisji do przekazania pomieszczenia biurowego mieszczącego się w budynku nr 300 w obrębie Ubocze.

Zarządzenie nr 18 2010 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 17 2010 r.

w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości.

Zarządzenie nr 16 2010 r.

w sprawie: zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu w szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem kwot wynikających z uchwały nr XXXVI/252/09 Rady Miejskiej Gminy Gryfów śląski z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu na 2010 rok.

Zarządzenie nr 15 2010 r.

w sprawie sprzedaży mienia komunalnego.

Zarządzenie nr 14 2010 r.

w sprawie: powołania zespołu roboczego realizującego projekt: Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych dla Miasta i Gminy Gryfów Śląski

Zarządzenie nr 13 2010 r.

w sprawie: wyznaczenia składu komisji do przekazania pomieszczenia biurowego mieszczącego się w budynku nr 300 w obrębie Ubocze.

Zarządzenie nr 12 2010 r.

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych w 2010 roku na terenie Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

Zarządzenie nr 11 2010 r.

w sprawie: wyznaczenia składu komisji do przekazania pomieszczeń w piwnicy budynku nr 300

Zarządzenie nr 10 2010 r.

w sprawie: wyznaczenia składu komisji do wyboru ofert na usługi wycen nieruchomości i podziałów geodezyjnych.