Zarządzenia Burmistrza (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZARZĄDZENIE Nr 146 2008

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 146/08 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 12 grudnia 2008 roku w sprawie: ustalenia cen na zbycie w drodze przetargów ustnych ograniczonych prawa własności nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 2 Gryfów Śląski.

ZARZĄDZENIE Nr 145 2008

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 145/08 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie: ustalenia cen na zbycie w drodze przetargów ustnych ograniczonych prawa własności nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 2 Gryfów Śląski.

ZARZĄDZENIE Nr 144 2008

Zarządzenie Nr 144/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie działań, na rzecz mieszkańców Gminy Gryfów Śląski, z zakresu kultury fizycznej i sportu, podtrzymywania tradycji narodowej, działań na rzecz osób niepełnosprawnych,...

ZARZĄDZENIE Nr 143 2008

ZARZĄDZENIE NR 143/2008 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 08 grudnia 2008 roku w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim

ZARZĄDZENIE Nr 142 2008

ZARZĄDZENIE NR 142/2008 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 08 grudnia 2008 roku w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim

ZARZĄDZENIE Nr 141 2008

Z a r z ą d z e n i e Nr 141 /2008 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 08 grudnia 2008 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w magazynie obrony cywilnej Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śl

ZARZĄDZENIE Nr 140 2008

Zarządzenie 140/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski dnia 5 grudnia 2008 roku w sprawie : zmian w zarządzeniu Nr 41/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w przedszkolach i szkołach prowadzonych...